Oferujemy rzetelną wiedzę o polskich wodach śródlądowych

Wykonujemy pomiary batymetryczne i sonarowe, prowadzimy inspekcje dna i budowli hydrotechnicznych,

lokalizujemy przeszkody podwodne oraz wytyczamy bezpieczne szlaki żeglowne.